Bottom Line

 

Pieņemšanas un apmaksas nosacījumi


Metāllūžņu pieņemšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 „ Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.

 

Metāllūžņu iepirkšana no fiziskām personām


Dodoties nodot metāllūžņus, fiziskām personām līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam - pasei vai personas apliecībai(ID karte).

Tāpat klientam jāiesniedz sava bankas konta rekvizīti, kas nepieciešami maksājuma pārskaitīšanai eiro valūtā.

Metāllūžņi tiek pieņemti saskaņā ar SIA EURO LOM cenrādi, cenas var tikt mainītas atkarībā no piegādes apjoma. 

Norēķināšanās par pieņemtajiem metāllūžņiem tiek veikta, ieskaitot naudu piegādātāja kontā

 

Fiziskām personām no 01.01.2012 no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā 10% apmērā.

Metāllūžņu pieņemšanas fakts tiek dokumentāli noformēts saskaņā ar likumdošanu.

 

Metāllūžņu iepirkšana no juridiskām personām


Informācija: +371 28484848