Bottom Line

 

Metāllūžņu pieņemšana


Lūžņu galīgā vērtība ir atkarīga no to daudzuma un kvalitātes, kā arī no pieņemšanas brīdī spēkā esošās metāllūžņu iepirkuma cenas. Daudzumu nosaka, izmantojot sertificētus svarus. Kvalitāti novērtē kvalificēts pieņēmējs. Ja nepieciešams, viņš līdztekus vizuālajai apskatei izmanto īpašu mērinstrumentu.Pieņēmēja pienākumos ietilpst arī piesārņojuma novērtēšana, proti, noteikt, cik liels ir apmaksā neietilpstošo neatdalāmo nemetāla piejaukumu daudzums. Atkritumi, kas palikuši pēc metāllūžņu izkraušanas, netiek uzskatīti par piesārņojumu.